antiparalelni


antiparalelni
antiparallel
* * *
• antiparallel

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ántiparalélen — lna o prid. (ȃ ẹ̑) vzporeden z drugim, a nasprotno usmerjen, nasprotnosmeren: antiparalelna električna toka; antiparalelni premici …   Slovar slovenskega knjižnega jezika